กลองไฟฟ้า EFNOTE 3X
CT Music > Products > Musical Instrument > Drum & Percussion > Electronic Drum > กลองไฟฟ้า EFNOTE 3X

กลองไฟฟ้า EFNOTE 3X

SKU: 15BE20004 Brand: EFNOTE

69,000.00฿

More information / Order / Quotation please contact.

Email : [email protected]
Tel : 089-786-6306
Line ID : @ctmusicshop Add Friend

Description...

กลองไฟฟ้า EFNOTE 3X

The Full Spec.

The EFNOTE 3X is expanded for the ultimate performance:

 • Playability with the real hi-hat, the bigger cymbals and the high-sensitivity drum pads
 • Adaptability for various musical genres
 • Presence for stage/live-streaming use
Electronic Drums EFNOTE 3X

6-Piece Drum Pads, 4-Piece Cymbals

 • 12″ snare pad and 12″ kick pad
 • 2x 12″ tom pad + 2x 10″ tom pad
 • 14″ real 2-piece hi-hat cymbals
 • 2x 16″ crash cymbal and 18″ ride cymbal
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X

Solid and Stable Kick Pad

 • Three-dimensional design with a strong presence
 • Elegant matte black finish
 • Independent lug design
 • Low-rebound 12″ mesh drum head
 • Dual-sensor stable sensing for single/double beater(s)
 • Angle-adjustable kick pedal attachment
 • Rugged spars with rubber/spike tips
Electronic Drums EFNOTE 3X

The Finest Hi-Hat Cymbals

 • The freely swinging top and bottom cymbals have changed the concept of electronic hi-hat cymbals
 • The multiple optical sensing precisely responds to drummer’s high-speed footwork
 • Smooth continuity from tight-closed to full-open sound
 • 14″ top/bottom cymbals
 • General hi-hat stands compatible with φ12.7 mm (1/2″) hole cymbal can be used

Monocoque Drum Shells

 • Elegant matte black finish
 • Independent lug design
 • Monocoque shell structure for stiffness and durability
 • Hot-spot-less sensing with multi-sensor
 • Suspended tom mount
 • Colored hoop rubber
 • Double-layered mesh drum head
 • 2-zone (head/rim)
 • 12″ Snare, 10″ Tom 1/2, 12″ Tom 3
Electronic Drums EFNOTE 3X

Snare Side-Rim

 • Easy to play side-sticks
 • Accurate sensing
 • Low acoustic noise
 • No need to switch a function between rim-shot and side-sticks
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X

3-Zone Crash / Ride Cymbals

 • Elegant “warm-gray” colored cymbals
 • Fine engraved surface
 • Weight simulation with thin edge for appropriate striking feel
 • 360° flat sensing with multi-sensor
 • 360° choke supported
 • Full 3-zone Crash/Ride cymbals (bow/edge/cup)
 • 18″ Ride, 16″ Crashes, 14″ Hi-hat

* EFNOTE 3X does not support the Crash 1 cup when the Tom 4 is used.

Electronic Drums EFNOTE 3X

λ (Lambda) Tripods

 • Advanced design
 • Easy and flexible setup
 • Perfect stability

* Design registered

Ultra-Compact Sound Module

 • Ultra-small form factor with uncompromised features
 • Metal chassis and aluminum finish
 • High quality DAC and audio circuit
 • Touch screen intuitive user interface
Electronic Drums EFNOTE 3X

Full-Scale Acoustic Sound

 • Tru-Aco™ sound technology provides so real drum/cymbal sound
 • Stereo samples with wide dynamic range for all acoustic instruments
 • Minimum pre-processed, uncompressed waveforms for maximum fidelity
 • Natural and smooth continuity roll sounds
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X

ELISE™ Sensing Processor

 • Capturing drummer’s intentions from each stroke
 • Low latency, wide dynamic-range, consistent and stable sensing
 • Optimized for EFNOTE multi-sensor drum/cymbal/hi-hat pads
Electronic Drums EFNOTE 3X

For Recording

 • USB 8-ch individual audio outputs with Mac / Windows (ASIO)
 • USB 2-ch audio inputs for playback
 • Analog 4-ch audio outputs
 • USB MIDI in/out with individual MIDI channels
 • MIDI output (5-pin DIN)
 • On-board drum recording (5 songs)

For Small Gigs

 • Setlist feature enables you to configure kit order with tempo for each song
 • Kick and Snare can be output individually with analog 4-ch outputs
 • Click and Audio-In can be assigned only for headphones
 • High-power headphones output
 • MIDI output (5-pin DIN)
Electronic Drums EFNOTE 3X

For Training

 • Multi-function metronome with beat LED indicator
 • Built-in metronome speaker for daily training without headphones
 • On-board recording function (5 songs)
 • Stroke Analyzer
 • Rhythm Box feature provides over 90 basic drum beats
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X

Stroke Analyzer

 • “Stroke Scope” displays your strike points on time-line
 • “Accuracy Score” estimates your strike accuracy
Electronic Drums EFNOTE 3X

Sound Edit

 • Tuning, Muffling, 2-band EQs for each pad
 • Pad layer function can overlay two sounds
 • User Inst Library enables you to store 50 customized instruments
 • On-board reverb
 • Dedicated level control screen

Flexible Audio Routing

 • 10-ch output buses
 • Flexible output routing for each pad
 • Output assignable click
 • Output: 4-ch analog / 8-ch USB
 • Input: Analog / Bluetooth / 2-ch USB
Electronic Drums EFNOTE 3X

Bluetooth®

 • Bluetooth audio-in provides you to play along with Spotify™ / YouTube™ with your smartphone
 • Bluetooth MIDI
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X
Electronic Drums EFNOTE 3X

EFNOTE 3 is shown for some images.

Specifications and photos shown are prototypes and actual products may vary.

Some of technologies and designs are under patent pending.

Specifications

Drum / Cymbal Pads

Kick EFD-K12P
 • Size: 12 x 4″
 • Zone: Head
 • Sensor: Multi
 • Head: Low-rebound double-layered mesh with beater patch
 • Connector: Head (TRS Phones)
 • Features: Angle-adjustable kick pedal attachment
Snare EFD-S12P
 • Size: 12 x 4″
 • Zone: Head / Rim / Side-Rim
 • Sensor: Multi
 • Head: Double-layered mesh
 • Connector: Head/Rim, Side-Rim (2x TRS Phones)
 • Features: Monocoque drum shell, Colored hoop rubber, Side-Rim
Tom 1 / 2 EFD-T10P
 • Size: 10 x 3.5″
 • Zone: Head / Rim
 • Sensor: Multi
 • Head: Double-layered mesh
 • Connector: Head/Rim (TRS Phones)
 • Features: Monocoque drum shell, Colored hoop rubber, Suspended tom mount
Tom 3 / 4 EFD-T12P
 • Size: 12 x 4″
 • Zone: Head / Rim
 • Sensor: Multi
 • Head: Double-layered mesh
 • Connector: Head/Rim (TRS Phones)
 • Features: Monocoque drum shell, Colored hoop rubber, Suspended tom mount
Hi-Hat EFD-H14
  • Size: 14″ (Top/Bottom)
  • Zone: Bow / Edge / Cup
  • Sensor: Multi (360° flat sensing + choke) / Optical
  • Connector: 6-pin
  • Features: Multi-optical sensor, Tru-motion™ hi-hat, Weight simulation, Fine engraved surface

General hi-hat stands compatible with φ12.7 mm (1/2″) hole cymbal can be used.

EFNOTE 3X sound module does not support hi-hat cup zone.

Crash 1 / 2 EFD-C16
  • Size: 16″
  • Zone: Bow / Edge / Cup
  • Sensor: Multi (360° flat sensing + choke)
  • Connector: Bow/Edge, Cup (2x TRS Phones)
  • Features: Weight simulation, Fine engraved surface

In the EFNOTE 3X configuration, the Crash 1 cup is not supported when the Tom 4 is used.

Ride EFD-C18
 • Size: 18″
 • Zone: Bow / Edge / Cup
 • Sensor: Multi (360° flat sensing + choke)
 • Connector: Bow/Edge, Cup (2x TRS Phones)
 • Features: Weight simulation, Fine engraved surface

Sound Module: EFD-3X

Trigger Interface
  • 3-Zone: Snare, Crash 1/2*, Ride
  • 2-Zone: Tom 1/2/3/4, HH, Crash 3
  • 1-Zone: Kick

Crash 1/2 support 3-zone with using Tom 4/Crash 3 cables.

In the EFNOTE 3X configuration, the Crash 1 cup is not supported when the Tom 4 is used.

Audio / MIDI Interface
  • Line (1/2) Output: 2x TS Phone (+4dBu, Unbalanced)
  • Phones (3/4) Output: Stereo Mini-Phone (320 mW + 320 mW @32Ω)
  • Audio Input: Stereo Mini-Phone (+2dBu Max)
 • USB Audio: 8-ch Output / 2-ch Input (Mac/Windows ASIO)
 • USB MIDI In/Out
 • Bluetooth Audio Input
 • Bluetooth MIDI In/Out
 • MIDI Out: 5-pin DIN
Drum Kits / Instruments
 • Preset Drum Kits: 16 (Editable)
 • User Drum Kits: 34
 • Instruments: Acoustic Drums/Cymbals (Stereo), Percussion (Stereo), eKick/eSnare, Attack Elements
 • User Inst Library: 50 (Can be stored customized instruments)
Edit Parameters
 • Level, Pan, Tuning, Muffling (for each pad)
 • 2-Band EQ (for each pad)
 • Ambience Effect (8 Types)
 • Pad Layer
Dimensions
 • 172 (W) x 106 (D) x 47 (H) mm
 • 700g

Excluding protrusions

Power
 • DC 12V, 500mA (Nominal) / 800mA (Max)

Tripods / Stands

Tripods
 • 3x Lambda Tripod
Snare Drum Stand
 • For 12″ to 14″ diameter snare drums
 • Geared basket tilter
 • Double braced legs
 • Tube diameter: φ19.1 mm (3/4″)
 • Height adjustment range: 500 — 650 mm
Tom Holder
 • 4x Tom Holder Arm
 • Geared L-rod tilter
 • Knurled carbon steel rod
 • L-rod diameter: φ11.5 mm (7/16″)
 • Tube diameter: φ22.2 mm (7/8″)
 • Height adjustment range: 550 — 900 mm
Cymbal Arm
 • 3x Boom Cymbal Arm
 • Gearless tilter
 • Cable holder
 • Tube diameter: φ22.2 mm (7/8″)
 • Boom length: 300 mm
 • Height adjustment range: 650 — 1250 mm
Sound Module Arm
 • 1x Sound Module Arm
 • 1x Smartphone Tray

Drum Kit Placement

Placement Size
 • Approx. 170 (W) x 110 (D) cm
 • Approx. 5.6 (W) x 3.6 (D) feet

Without drum throne

Package

Accessories
 • Brake-Out Cable: EFD-MULTI-AX
 • Brake-Out Cable: EFD-MULTI-B
 • 4x Trigger Cable 3.0 m: EFD-TRS-LL3
 • Cable Ties
 • Quickstart Guide

Kick pedal, hi-hat stand and drum throne are sold separately.

webmaster

VDO

More information / Order / Quotation please contact.

Email : [email protected]
Tel : 089-786-6306
Line ID : @ctmusicshop Add Friend

Testimonial

บูม The Yers


สวัสดีปีใหม่ ถ้าอยากได้กีตาร์ใหม่ สวัสดี CT

webmaster

เอม Slur


ผมอุดหนุน CT เพราะเป็นเพื่อนกับน้องชายเจ้าของร้านครับ !!

webmaster

เอก Blackhead


ผมว่า CT music นี่สินค้าหลากหลายสุดละ มีทุกระดับราคา และทุกระดับคุณภาพ จบในร้านเดียวได้เลย สะดวกสุด ไม่ต้องไปวนร้านอื่นต่อ!!

webmaster

FAQ

 • ร้านเปิดเวลาไหนบ้าง?
 • ร้านเปิดทุกวัน เวลาทำการ 10.00 – 18.30 น.
 • ร้าน CT Music Shop ตั้งอยู่ที่ไหน?
 • ตั้งอยู่ในซอยเชื่อมระหว่างซอยสุขุมวิท 38 และ 40 สำหรับท่านที่มาเป็นครั้งแรกแนะนำให้มาจากทางซอยสุขุมวิท 38 เนื่องจากเดินทางได้สะดวกกว่า (ซอยสุขุมวิท 40 เป็นซอย one way ถ้าเลยอาจจะกลับรถลำบาก) โดยซอยสุขุมวิท 38 ตั้งอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อพอดี สามารถลงจากรถไฟฟ้าทองหล่อ ออกทางออกที่ 4 ลงมาก็จะเจอกับซอยสุขุมวิท 38 ทันที ร้านตั้งอยู่ในซอยเข้ามาประมาณ 600 เมตร ก็จะเจอซอยเลี้ยวซ้ายซึ่งเป็นซอยเชื่อมกับซอยสุขุมวิท 40 (เป็นเลี้ยวซ้ายเดียวที่มีในซอย 38) เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้วร้านจะอยู่ซ้ายมือทันทีเป็นตึกอาคารชุดสีน้ำตาลสองแถวหันหน้าเข้าหากัน (ร้านอยู่ฝั่งขวาครับ)

Login

For security, use of CloudFlare's Turnstile service is required which is subject to the CloudFlare Privacy Policy and Terms of Use.